Aktualności
A A A

Technika szybkiego relaksowania się

Popularny i chyba najczęściej wymieniany, jako prosty sposób radzenia sobie ze zdenerwowaniem, sposób szybkiego odprężania się polega na:

 1. zamknięciu oczu
 2. liczeniu w myślach od 1 do 10
 3. założeniu, że wraz z doliczeniem do 10 osiągnie się stan relaksu, rozluźnienia
  oraz (opcjonalnie)
 4. wypowiedzeniu na zakończenie liczenia (w myślach, lub na głos) zdania: "jestem spokojny/a".

Skuteczniejsza metoda bazuje na odpowiednio zmodyfikowanym zadaniu odliczania, które zmusza do większego skupienia oraz w większym stopniu uzależnia rezultat od stosującej technikę, konkretnej osoby (tempo liczenia, wspierające założenia, praca wyobraźni).

 

Oto kolejne kroki tej techniki:

 1. Zamknij oczy.
 2. Odliczaj od 30 do 1 ("do tyłu"!), w takim tempie, aby przy cyfrze 1 osiągnąć pełne odprężenie fizyczne i umysłowe.
 3. Ostatnie cyfry (np. od 10 do 1)* staraj się bardzo wyraźnie zobaczyć w wyobraźni; powinny być niezwykłe - możesz wyobrażać je sobie w niezwykłych kolorach, krojach czcionki, teksturach, itp.; dobrze, aby były również dynamiczne - np. obracały się, pojawiały się i znikały w charakterystyczny sposób; mogą towarzyszyć im także dźwięki, muzyka.
 4. Pamiętaj, abyś kontrolował/a tempo odliczania i "wyświetlania" w wyobraźni kolejnych cyfr - ma być ono zsynchronizowane z pogłębiającym się uczuciem relaksu.
  Nie wyobrażaj sobie cyfry 1, nim nie osiągniesz pożądanego przez Ciebie stanu ciała i umysłu.

Technikę tę wykorzystuj doraźnie w sytuacjach zwiększonego stresu, napięcia. Wraz z kolejnymi jej powtórzeniami będziesz coraz szybciej i skuteczniej osiągał/a stan odprężenia.

 


* Zazwyczaj najlepsze rezultaty przynosi odliczanie tak określonego zakresu liczb (30 - 1), ze szczegółowym wyobrażaniem sobie cyfr 10 - 1. Przy pewnej wprawie udaje się czasem skrócić technikę - np. możesz odliczać od 10 do 1 a szczegółowo wyobrażać sobie cyfry 3 - 1, które staną się wystarczająco efektywnymi kotwicami stanu relaksu.