Sonda: Jeśli odkryłbym zdradę partnera, to:
Warszawa Centrum:

Gabinet HELP MEDICAL
ul. Marszałkowska 58 lok. 56

tel. 732 877 366 lub 732 877 004

 

Warszawa Ochota:

Centrum Medyczne "PRZY PARKU"

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18

tel. 503 784 910

Newsletter
Po wpisaniu adresu będziesz powiadamiany o nowościach.
Aktualności
A A A

Badania na broń, Orzeczenia do pozwolenia na broń (Warszawa)

Oferujemy specjalistyczną diagnostykę psychologiczną (we współpracy z lekarzem medycyny pracy uprawnionym do badań na broń) - dot. badań tzw. "na broń" z wydaniem orzecznia dla:

 • osób ubiegających się o POZWOLENIE NA BROŃ i POSŁUGUJĄCYCH SIĘ BRONIĄ (bojową, myśliwską, sportową, kolekcjonerską)
 • osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób, które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywów
 • inspektorów transportu drogowego
 • komorników, kuratorów i sędziów
 • pracowników ochrony (orzeczenie o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej), strażników miejskich (gminnych)

Oferujemy szybkie terminykomfortowe warunki badań (łatwy dojazd, parking, wyciszone pomieszczenia, indywidualny tryb badań zapewniający dyskrecję) oraz sprawne przeprowadzenie diagnostyki.

Badanie zakończone jest omówieniem uzyskanych przez badanego wyników, wystawieniem rachunku oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

 

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i licencje; pracownia jest zarejestrowana w Urzędzie Marszałkowskim pod nr ZD.SPP.I.RP.143/ 12, w Komendzie Wojewódzkiej Policji pod nr 2/2013 (sprawdź tutaj!) a także zgłoszona do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Badania przeprowadza doświadczony psycholog transportu.


Przepisy:
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.