Aktualności
 • 2022-05-16 08:56

  Ulotka STALKING

  Ulotka nt. stalkingu opracowana przez studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  STALKING. JAK ROZPOZNAĆ. JAK SIĘ BRONIĆ.

   

  Stalking to forma psychicznej napaści, w której sprawca w sposób powtarzalny i niepożądany przez ofiarę, burząc jej spokój, wdziera się do sfery prywatności tejże osoby, z która nic go nie łączy (albo już nie łączy) z pobudek wskazujących na uczuciowe podłoże działań.

   

  Czy ZACHOWANIA INNEJ OSOBY są przez Ciebie traktowane jako NIEPOŻĄDANE oraz NATRĘTNE? Czy budzą u Ciebie NIEPOKÓJ lub STRACH? Czy są próbą NAWIĄZANIA z Tobą KONTAKTU lub stworzenia, odbudowania, narzucenia związku? Czy zachowania osób z Twojego otoczenia mają POWTARZALNY CHARAKTER? Jeżeli odpowiedziałaś/łeś twierdząco na powyższe pytania, oznacza to, że możesz być ofiarą stalkingu!

   

  Do pobrania tutaj:

 • 2021-04-25 17:58

  Nowa recenzja starej "Anatomii zdrady"

  Prawie pięć lat po wydaniu moja książka "Anatomia zdrady" jest ciągle czytana i recenzowana. Miło było mi przeczytać entuzjastyczną recenzję autorstwa Wiszel na portalu MoznaPrzeczytac.pl

   

  https://moznaprzeczytac.pl/anatomia-zdrady-jak-nie-stac-sie-ofiara-klamcy-wojciech-wypler/

 • 2021-04-10 11:31

  Infidelity constitutes a breach of trust and the explicit rules governing a relationship between two people.

  Miło było mi zobaczyć, że w artykule "Infidelity in Relation to Sex and Gender: The Perspective of Sociobiology Versus the Perspective of Sociology of Emotions" (Sexuality & Culture 2021) Joanna Wróblewska-Skrzek wykorzystała sformułowaną przeze mnie w książce "Anatomia zdrady" definicję zdrady. Tak więc mój poradnik może również inspirować badaczy :)

   

  Link do artykułu: https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-021-09845-6

 • 2020-09-27 11:59

  Niewierność w dobie Internetu

  W pierwszym tomie "Szkiców z socjologii emocji" (wyd. UKSW 2020) znalazły się ciekawe prace dotyczące problematyki niewierności:

   

  • Iwona Przybył "Zdrada małżeńska jako zjawisko społeczne: zasięg, tendencje i uwarunkowania" (str. 182)
  • Joanna Wróblewska-Skrzek "Niewierność w dobie Internetu" (str. 205)

   

  Całość jest dostępna bezpłatnie: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/ebook_Sroczy%C5%84ska_Spoleczne%20konteksty_ma%C5%82y.pdf

 • 2020-03-25 12:00

  PORADNICTWO I PSYCHOTERAPIA ON-LINE

  W związku z epidemią koronawirusa uruchamiam prowadzenie poradnictwa i psychoterapii za pośrednictwem Skype i WhatsApp.

  Dotychczasowych i nowych pacjentów zapraszam do umawiania wizyt poprzez help-medical.pl:

   

  Poradnia Help-Medical

  Konto bankowe do przedpłat: Idea Bank: 57 1950 0001 2006 6381 8369 0001

  biuro@help-medical.pl

  +48 732 877 366

  +48 732 877 004

  Skype: biuro_2485

 • 2019-12-10 12:59

  Zachowania nieuczciwe w badaniach psychologicznych

  Miło mi było odkryć, iż prof. dr. hab. Władysław Jacek Paluchowski (Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) poleca studentom jednego z prowadzonych przez siebie przedmiotów (etyka) jeden z moich tekstów:

   

  „Warto przeczytać tekst Wojciecha Wyplera OPERACJONALIZACJA ZACHOWANIA NIEUCZCIWEGO W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH; warto by też uczynić go podstawą własnych badań.”

   

  Więcej: http://paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl/?dzial=etyka

A A A

info dsm-iv

KLASYFIKACJA DSM-IV-TR - wyłącznie dla celów informacyjnych

 

Zaburzenia zwykle rozpoznawane po raz pierwszy w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i dojrzewania

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

317 Upośledzenie umysłowe lekkie

318.0 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

318.1 Upośledzenie umysłowe znaczne

318.2 Upośledzenie umysłowe głębokie

319 Upośledzenie umysłowe bez określania stopnia

 

ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

315.00 Zaburzenie umiejętności czytania

315.1 Zaburzenie umiejętności matematycznych

315.2 Zaburzenie umiejętności pisania

315.9 Zaburzenie uczenia się, bliżej nie określone

 

ZABURZENIE CZYNNOŚCI RUCHOWYCH

315.4 Zaburzenie rozwojowe koordynacji

 

ZABURZENIA KOMUNIKOWANIA SIĘ

315.31 Zaburzenie ekspresji mowy

315.32 Zaburzenie mieszane rozumienia i ekspresji mowy

315.39 Zaburzenie fonologiczne mowy

307.0 Jąkanie się

307.9 Zaburzenie komunikowania się, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ROZWOJOWE CAŁOŚCIOWE

299.00 Zaburzenie autystyczne

299.80 Zaburzenie Retta

299.10 Zaburzenie dezintegracyjne dziecięce

299.80 Zaburzenie Aspergera

299.80 Zaburzenie rozwojowe całościowe, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA Z DEFICYTEM UWAGI I NIEPRAWIDŁOWYM ZACHOWANIEM

314,xx (należy wstawić dokładny kod z przytoczonych poniżej) Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi .01 Postać złożona .00 Postać z przewagą zaburzenia uwagi .01 Postać z przewagą nadruchliwości i impulsywności

314.9 Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi, bliżej nie określone

312.xx Zaburzenie zachowania .81 Postać z początkiem w okresie dzieciństwa .82 Postać z początkiem w okresie dojrzewania .89 Postać z początkiem, bliżej nie określone

313.81 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze

312.9 Zaburzenie zachowania , bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA OKRESU NIEMOWLĘCEGO I WCZESNEGO DZIECIŃSTWA

307.52 Picia

307.53 Zaburzenie przeżuwania

307.59 Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie

 

ZABURZENIA TIKOWE

307.23 Zaburzenie Tourette'a

307.22 Zaburzenie tikowe przewlekłe ruchowe i głosowe

307.21 Zaburzenie tikowe przemijające

307.20 Zaburzenie tikowe, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA WYDALANIA

——.— Zanieczyszczanie się kałem

787.6 Z zaparciem i nietrzymaniem z powodu przepełnienia

307.7 Bez zaparcia i nietrzymania z powodu przepełnienia

307.6 Moczenie mimowolne (nie spowodowane chorobą somatyczną)

 

INNE ZABURZENIA OKRESU NIEMOWLĘCTWA, DZIECIŃSTWA I DOJRZEWANIA

309.21 Zaburzenie lękowe separacyjne

313.12 Mutyzm wybiórczy

313.89 Zaburzenie przywiązania reaktywne w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie

307.3 Zaburzenie ruchowe stereotypowe

313.9 Zaburzenie okresu niemowlęctwa, dzieciństwa lub dojrzewania, bliżej nie określone Majaczenie, otępienie, zaburzenia amnestyczne i inne zaburzenia poznawcze

 

MAJACZENIE 293.0 Majaczenie spowodowane ... (wymienić schorzenie)

——.— Majaczenie spowodowane zatruciem substancją (uwzględnić specjalne kody dla zaburzeń związanych z używaniem substancji)

——.— Majaczenie spowodowane odstawieniem substancji (uwzględnić specjalne kody dla zaburzeń związanych z używaniem substancji)

——.— Majaczenie spowodowane licznymi przyczynami (kodować odrębnie dla każdej przyczyny)

780.09 Majaczenie, bliżej nie określone

 

OTĘPIENIE

294.xx Otępienie Alzheimera o wczesnym początku (także kodować 331.0 jako chorobę Alzheimera na osi III) .10 bez zakłóceń zachowania .11 z zakłóceniami zachowania 290.xx Otępienie naczyniowe .40 niepowikłane .41 powikłane majaczeniem .42 powikłane urojeniami .43 powikłane obniżeniem nastroju Określić dokładnie, gdy występują zakłócenia zachowania. Kodować zarówno występowanie, jak i niewystępowanie zakłóceń zachowania piątą cyfrą w rubryce Otępienie spowodowane chorobą somatyczną. 0 = bez zakłóceń zachowania 1 = z zakłóceniami zachowania

294.1 x Otępienie spowodowane zakażeniem HIV (kodować także 042 na osi III)

294.1 x Otępienie spowodowane urazem głowy (kodować także 854.00 uraz głowy na osi III)

294,1 x Otępienie spowodowane chorobą Parkinsona (kodować także 332.0 chorobę Parkinsona na osi III)

294.1x Otępienie spowodowane chorobą Huntingtona (kodować także 333.4 chorobę Huntingtona na osi III)

294.1 x Otępienie spowodowane chorobą Picka (kodować także 331.1 chorobę Picka na osi III)

294.1 x Otępienie spowodowane chorobą Creutzfeldta-Jakoba (kodować także 046.1 choroba Creutzfeldta-Jakoba na osi III)

294.1 x Otępienie spowodowane ... (wskazać chorobę somatyczną nie wymienioną wcześniej; kodować także chorobę somatyczną na osi III)

——.— Otępienie uporczywe spowodowane przez substancję (uwzględnić zaburzenia związane z substancjami przy szczegółowym kodowaniu)

——.— Otępienie spowodowane wieloma przyczynami (kodować każdą przyczynę osobno).

294.8 Otępienie, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA AMNESTYCZNE

294.0 Zaburzenie amnestyczne spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) Określić: przemijające czy przewlekłe ——.— Przewlekłe zaburzenie amnestyczne spowodowane przez substancję (przy szczegółowym kodowaniu uwzględnić zaburzenia związane z substancjami)

294.8 Zaburzenie amnestyczne , bliżej nie określone

 

INNE ZABURZENIA POZNAWCZE

294.9 Zaburzenie poznawcze , bliżej nie określone Zaburzenia psychiczne spowodowane różnymi chorobami nie wymienione w innym miejscu

293.89 Zaburzenie katatoniczne spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną)

310.1 Zmiany osobowości spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) Określić postać: postać z labilnością emocji/postać z rozhamowaniem/ postać z agresją/ postać paranoidalna/ postać z apatią/ inna postać/ postać mieszana/ postać bliżej nie określona

293.9 Zaburzenie psychiczne, bliżej nie określone spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) Zaburzenia związane z używaniem substancji Poniżej ujęto zależność od substancji a - z zależnością fizyczną/ bez zależności fizycznej b - wczesna pełna remisja/ wczesna częściowa remisja/ utrwalona pełna remisja/ utrwalona częściowa remisja c - w otoczeniu nadzorowanym d - podczas leczenia agonistami Poniższy wykaz uwzględnia zaburzenia wywołane przez substancje: z - z początkiem w czasie zatrucia/ o - z początkiem w okresie odstawienia substancji

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z ALKOHOLEM

Zaburzenia używania alkoholu

303.90 Zależność od alkoholu, a,b,c

305.00 Nadużywanie alkoholu

Zaburzenia wywołane alkoholem

303.00 Zatrucie alkoholem

291.81 Odstawienie alkoholu (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

291.0 Majaczenie alkoholowe intoksykacyjne

291.0 Majaczenie alkoholowe odstawienne

291.2 Otępienie alkoholowe utrwalone

291.1 Zaburzenie amnestyczne alkoholowe utrwalone

291.x Zaburzenie psychotyczne alkoholowe .5 z urojeniami, z, o .3 z omamami, z,o

291.89 Zaburzenie nastroju alkoholowe, z, o

291.89 Zaburzenie lękowe alkoholowe, z, o

291.89 Dysfunkcja seksualna alkoholowa, z

291.89 Zaburzenie snu alkoholowe, z, o

291.9 Zaburzenie związane z alkoholem, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z AMFETAMINĄ I SUBSTANCJAMI DO NIEJ PODOBNYMI

Zaburzenie używania amfetaminy

304.40 Zależność od amfetaminy, a, b, c

305.70 Nadużywanie amfetaminy

Zaburzenia wywoływane przez amfetaminę

292.89 Zatrucie amfetaminą (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

292.0 Zespół odstawienia amfetaminowy

292.81 Majaczenie amfetaminowe intoksykacyjne

292.xx Zaburzenie psychotyczne amfetaminowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.84 Zaburzenie nastroju amfetaminowe, z, o

292.89 Zaburzenie lękowe amfetaminowe, z

292.89 Dysfunkcja seksualna amfetaminowa, z

292.89 Zaburzenie snu wywołane, amfetaminowe, z, o

292.9 Zaburzenie amfetaminowe, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z KOFEINĄ

Zaburzenia wywoływane przez kofeinę

305.90 Zatrucie kofeiną

292.89 Zaburzenie lękowe kofeinowe, z

292.89 Zaburzenie snu kofeinowe, z

292.9 Zaburzenie związane z kofeiną, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z KONOPIAMI

Zaburzenia używania konopi

304.30 Zależność od konopi, a, b, c

305.20 Nadużywanie konopi

Zaburzenia wywoływane przez konopie

292.89 Zatrucie konopiami (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

292.81 Majaczenie konopiowe intoksykacyjne

292.xx Zaburzenie psychotyczne konopiowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.89 Zaburzenie lękowe konopiowe

292.9 Zaburzenie konopiowe, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z KOKAINĄ

Zaburzenia używania kokainy

304.20 Zależność od kokainy, a, b, c

305.60 Nadużywanie kokainy

Zaburzenia wywoływane przez kokainę

292.89 Zatrucie kokainą (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

292.0 Zespół odstawienia kokainowy

292.81 Majaczenie kokainowe intoksykacyjne

292.xx Zaburzenie psychotyczne kokainowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.84 Zaburzenie nastroju kokainowe, z, o

292.89 Zaburzenie lękowe kokainowe, z, o

292.89 Dysfunkcja seksualna kokainowa, z

292,89 Zaburzenie snu kokainowe, z, o

292.9 Zaburzenie związane z kokainą, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z HALUCYNOGENAMI

Zaburzenia używania halucynogenów

304.50 Zależność od halucynogenu, b, c

305.30 Nadużywanie halucynogenów

Zaburzenia wywoływane przez halucynogeny

292.89 Zatrucie halucynogenem

292.89 Uporczywe zaburzenie spostrzegania wywołane halucynogenem (przebłyski)

292.81 Majaczenie halucynogenne intoksykacyjne

292.xx Zaburzenie psychotyczne halucynogenne .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.84 Zaburzenie nastroju halucynogenne, z

292.89 Zaburzenie lękowe halucynogenne, z

292.9 Zaburzenie halucynogenne, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJAMI WZIEWNYMI

Zaburzenia używania substancji wziewnych

304.60 Zależność od substancji wziewnej, b, c

305.90 Nadużywanie substancji wziewnej

Zaburzenia wywoływane substancjami wziewnymi

292.89 Zatrucie substancją wziewną

292.81 Majaczenie wywołane substancją wziewną intoksykacyjne

292.82 Otępienie utrwalone wywołane przez substancję wziewną

292.xx Zaburzenie psychotyczne wywołane substancją wziewną .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.84 Zaburzenie nastroju wywołane substancją wziewną, z

292.89 Zaburzenie nastroju wywołane substancją wziewną, z

292.9 Zaburzenie wywołane substancją wziewną , bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z NIKOTYNĄ

Zaburzenia używania nikotyny

305.1 Zależność od nikotyny, a, b

Zaburzenie wywołane nikotyną

292.0 Zespół odstawienia nikotynowy

292.9 Zaburzenie nikotynowe, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z OPIATAMI

Zaburzenia używania opiatów

304.00 Zależność od opiatów, a, b, c, d

305.50 Nadużywanie opiatów

Zaburzenia wywoływane przez opiaty

292.89 Zatrucie opiatam (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

292.0 Zespół odstawienia opiatowy

292.81 Majaczenie opiatowe intoksykacyjne

292.xx Zaburzenie psychotyczne opiatowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.84 Zaburzenie nastroju opiatowe, z

292.89 Dysfunkcja seksualna opiatowa, z

292.89 Zaburzenie snu opiatowe, z,o

292.9 Zaburzenie związane z opłatami, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z FENCYKLIDYNĄ (I SUBSTANCJAMI DO NIEJ PODOBNYMI)

Zaburzenia używania fencyklidyny

304.60 Zależność od fencyklidyny, b, c

305.90 Nadużywanie fencyklidyny

Zaburzenia wywoływane fencyklidyną

292.89 Zatrucie fencyklidyną (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

292.81 Majaczenie fencyklidynowe intoksykacyjne

292.xx Zaburzenie psychotyczne fencyklidynowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

292.84 Zaburzenie nastroju fencyklidynowe, z

292.89 Zaburzenie lękowe fencyklidynowe, z

292.9 Zaburzenie związane z fencyklidyną, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z LEKAMI USPOKAJAJĄCYMI, NASENNYMI l PRZECIWLĘKOWYMI

Zaburzenia używania leków uspokajających, nasennych i przedwiekowych

304.10 Zależność od leków uspokajających, nasennych lub przedwiekowych, a, b, c

305.40 Nadużywanie leków uspokajających, nasennych lub przedwiekowych

Zaburzenia wywoływane przez leki uspokajające, nasenne i przedwiekowe

292.89 Zatrucie

292.0 Zespót odstawienia leków uspokajających, nasennych lub przedwiekowych (określić, czy: z zaburzeniami spostrzegania)

292.81 Majaczenie intoksykacyjne

292.81 Majaczenie odstawienne

292.82 Otępienie utrwalone

292.83 Zaburzenie amnestyczne

292.xx Zaburzenie psychotyczne .11 z urojeniami, z, o .12 z omamami, z, o

292.84 Zaburzenie nastroju, z, o

292.89 Zaburzenie lękowe, o

292.89 Dysfunkcja seksualna, z

292.89 Zaburzenie snu, z, o

292.9 Zaburzenie związane z lekami uspokajającymi, nasennymi lub przeciwlękowymi, bliżej nie określone

 

ZABURZENIE ZWIĄZANE Z WIELOMA SUBSTANCJAMI

304.80 Zależność od wielu substancji, a, b, c, d

 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z INNYMI (LUB NIEZNANYMI) SUBSTANCJAMI

Zaburzenia używania innych (lub nieznanych) substancji

304.90 Zależność, a, b, c, d

305.90 Nadużywanie innej (lub nieznanej) substancji

Zaburzenia wywoływane przez inne (lub nieznane) substancje

292.89 Zatrucie (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

292.0 Zespół odstawienia

292.81 Majaczenia

292.82 Otępienie utrwalone

292.83 Zaburzenie amnestyczne utrwalone

292.xx Zaburzenie psychotyczne .11 z urojeniami, z, o .12 z omamami, z, o

292.84 Zaburzenie nastroju, z, o

292.89 Zaburzenie lękowe, z, o

292.89 Dysfunkcja seksualna, z

292.89 Zaburzenie snu, z, o

292.9 Zaburzenie związane z substancją inną (lub nieznaną), bliżej nie określone

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

295.xx Schizofrenia Poniżej przedstawiona klasyfikacja długotrwałego przebiegu odnosi się do wszystkich podtypów schizofrenii: Epizodyczny z objawami resztkowymi między epizodami (zaznaczyć, czy z wyraźnymi objawami negatywnymi) Epizodyczny bez objawów resztkowych między epizodami ciągłymi (zaznaczyć, czy z wyraźnymi objawami negatywnymi) Pojedynczy epizod z częściową remisją (zaznaczyć, czy z wyraźnymi objawami negatywnymi) / pojedynczy epizod z pełną remisją Przebieg inny lub nieokreślony .30 Postać paranoidalna .10 Postać zdezorganizowana .20 Postać katatoniczna .90 Postać niezróżnicowana .60 Postać rezydualna

295.40 Zaburzenie podobne do schizofrenii Określić, czy z cechami rokującymi: pomyślnie/niepomyślnie

295.70 Zaburzenie schizoafektywne Określić posłać: dwubiegunowa/ depresyjna

297.1 Zaburzenie urojeniowe Określić postać: erotomaniczna, wielkościowa, z urojeniami zazdrości, prześladowcza, hipochondryczna, mieszana, nieokreślona

298.8 Zaburzenie psychotyczne krótkotrwałe Zaznaczyć, czy początek z udziałem silnych stresorów, bez silnych stresorów, w okresie poporodowym

297.3 Zaburzenie psychotyczne indukowane

293.xx Zaburzenie psychotyczne spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) .81 z urojeniami .82 z omamami

——.— Zaburzenie psychotyczne wywołane substancją (zastosować kod przeznaczony dla zaburzeń związanych z substancjami). Określić, czy początek zaburzenia podczas zatrucia, czy wkrótce po odstawieniu substancji.

298.9 Zaburzenie psychotyczne, bliżej nie określone Zaburzenia nastroju Kodować nasilenie piątą cyfrą na podstawie aktualnego stanu zaburzenia depresyjnego dużego lub zaburzenia dwubiegunowego I: 1 = łagodne 2 = umiarkowane 3 = ciężkie bez objawów psychotycznych 4 = ciężkie z objawami psychotycznymi. Zaznaczyć, czy objawy psychotyczne zgodne/ niezgodne z nastrojem 5 = częściowa remisja 6 = petna remisja 0 = nieokreślone Poniższe określenia stosuje się albo do aktualnego, albo do ostatnio przebytego epizodu zaburzeń nastroju: a - ciężki/ psychotyczny/ w remisji/ b - przewlekły/ c - z objawami katatonicznymi/ d - z objawami melancholicznymi/ e - z cechami nietypowymi/ f - z początkiem po porodzie. Poniższe określenia stosuje się do zaburzeń nastroju następująco: g - z pełną lub niepełną remisją w okresach między epizodami/ h - z przebiegiem sezonowym/ i - z szybką zmianą faz

 

ZABURZENIA DEPRESYJNE

296.xx Zaburzenie depresyjne duże .2x Pojedynczy epizod, a, b, c, d, e, f .3x Nawracające, a, b, c, d, e, f, g, h

300.4 Zaburzenie dystymiczne Zaznaczyć początek: wczesny/ późny. Określić, czy występują cechy nietypowe

311 Zaburzenie depresyjne, bliżej nie określone

 

ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE

296.xx Zaburzenie dwubiegunowe I .0x Pojedynczy epizod manii, a, c, f Zaznaczyć, jeśli obraz mieszany .40 Ostatni/ obecny epizod hipomanii, g, h, i .4x Ostatni/ obecny epizod manii, a, c, f, g, h, i .6x Ostatni/ obecny epizod mieszany, a, c, f, g, h, i .5x Ostatni/ obecny epizod depresji, a, b, c, d, e, f, g, h, i .7 Ostatni/ obecny epizod nieokreślony, g, h, i

296.89 Zaburzenie dwubiegunowe II, a, b, c, d, e, f, g, h, i Określić obecny lub ostatni epizod: hipomania, depresja

301.13 Zaburzenie cyklotymiczne

296.80 Zaburzenie dwubiegunowe, bliżej nie określone

293.83 Zaburzenie nastroju spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną). Określić postać: z objawami depresyjnymi/ obraz podobny do dużej depresji/ z objawami manii/ z objawami mieszanymi

——.— Zaburzenie nastroju wywołane substancją (kodować jak zaburzenie związane z substancjami). Określić postać: z objawami depresyjnymi/ z objawami maniakalnymi/ z objawami mieszanymi. Określić, czy początek podczas zatrucia czy po odstawieniu substancji

296.90 Zaburzenie nastroju , bliżej nie określone Zaburzenia lękowe

300.01 Zaburzenie paniczne bez agorafobii

300.21 Zaburzenie paniczne z agorafobią

300.22 Agorafobią bez zaburzenia panicznego w wywiadzie

300.29 Fobia specyficzna Określić, czy uogólniona

300.3 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne Zaznaczyć, czy z małym wglądem

309.81 Zaburzenie stresowe pourazowe Zaznaczyć, czy: ostre/przewlekłe Zaznaczyć, czy z opóźnionym początkiem

308.3 Zaburzenie stresowe ostre

300.02 Zaburzenie lękowe uogólnione

293.8 Zaburzenie lękowe spowodowane... (wymienić schorzenie somatyczne) Określić, czy: lęk uogólniony/ z napadami paniki/ z objawami obsesyjno-kompulsyjnymi

--.- Zaburzenie lękowe wywołane substancją (kodować jak zaburzenie związane z substancjami). Określić, czy: z lękiem uogólnionym/z napadami paniki/ z objawami obsesyjno--kompulsyjnymi/ z objawami fobii. Określić, czy początek zaburzenia podczas zatrucia, czy po odstawieniu substancji

300.00 Zaburzenie lękowe , bliżej nie określone Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatoformiczne) 300.81 Zaburzenie somatyzacyjne 300.82 Zaburzenie somatyzacyjne niezróżnicowane

300.11 Zaburzenie konwersyjne Określić postać: z objawami ruchowymi/ z objawami ze strony narządów zmysłów/ z rzekomymi napadami padaczkowymi i drgawkami/ z objawami mieszanymi

307.xx Zaburzenie bólowe .80 związane z czynnikami psychicznymi .89 związane jednocześnie z czynnikami psychicznymi i schorzeniem somatycznym Zaznaczyć: ostre/ przewlekłe

300.7 Hipochondria Zaznaczyć, jeśli z małym wglądem

300.7 Zaburzenie somatyczne dysmorficzne

300.82 Zaburzenie pod postacią somatyczną , bliżej nie określone Zaburzenia pozorowane

300.xx Zaburzenie pozorowane .16 z przewagą psychopatologicznych objawów podmiotowych i przedmiotowych .19 z przewagą fizykalnych objawów podmiotowych i przedmiotowych .19 z razem występującymi psychopatologicznymi i fizykalnymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi

300.19 Zaburzenie pozorowane, bliżej nie określone Zaburzenia dysocjacyjne

300.12 Amnezja dysocjacyjna

300.13 Fuga dysocjacyjna

300.14 Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości

300.6 Zaburzenie depersonalizacyjne

300.15 Zaburzenie dysocjacyjne, bliżej nie określone Zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej

 

DYSFUNKCJE SEKSUALNE Poniższe określenia odnoszą się do każdej pierwotnej dysfunkcji seksualnej: Postać wrodzona/ postać nabyta; Postać uogólniona/ postać sytuacyjna; Spowodowana czynnikami psychicznymi/ spowodowana różnymi czynnikami działającymi razem Zaburzenia pożądania seksualnego

302.71 Osłabienie pożądania seksualnego

302.79 Zaburzenie seksualne awersyjne Zaburzenia pobudzenia seksualnego

302.71 Zaburzenie pobudzenia seksualnego u kobiety

302.72 Zaburzenie erekcji Zaburzenia orgazmu

320.73 Kobiece zaburzenie orgazmu

320.74 Męskie zaburzenie orgazmu

320.75 Wytrysk przedwczesny

Zaburzenia seksualne bólowe

302.76 Dyspareunia (nie spowodowana schorzeniem somatycznym)

306.51 Pochwica (nie spowodowana schorzeniem somatycznym) Dysfunkcja seksualna spowodowana czynnikami somatycznymi

625.8 Osłabienie pożądania seksualnego żeńskie spowodowane ... (wymienić czynnik somatyczny)

608.89 Osłabienie pożądania seksualnego męskie spowodowane ... (wymienić czynnik somatyczny)

607.84 Zaburzenie erekcji spowodowane ... (wymienić czynnik somatyczny)

625.0 Dyspareunia żeńska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

608.89 Dyspareunia męska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

625.8 Inna dysfunkcja seksualna żeńska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

608.89 Inna dysfunkcja seksualna męska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

——.— Dysfunkcja seksualna wywołana substancją (kodować jako zaburzenia związane z substancjami) Określić, czy z osłabieniem pożądania/ z osłabieniem pobudzenia/ z zahamowaniem orgazmu/ z bólem seksualnym. Określić, czy z początkiem w czasie zatrucia

302.70 Dysfunkcja seksualna, bliżej nie określona

 

PARAFILIE

302.4 Ekshibicjonizm

302.81 Fetyszyzm

302.89 Ocieractwo

302.2 Pedofilia Określić, czy pociąg seksualny ukierunkowany do osób płci męskiej/ żeńskiej/ obydwu płci Określić, czy ograniczony do kazirodztwa Określić postać: wyłączna/ niewyłączna

302.83 Masochizm seksualny

302.84 Sadyzm seksualny

302.3 Fetyszyzm transwestytyczny Określić, czy z niezadowoleniem z płci

302.82 Oglądactwo

302.9 Parafilia, bliżej nie określona ZABURZENIA TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ

302.xx Zaburzenie tożsamości płciowej .6 u dzieci .85 w okresie dojrzewania, u dorosłych Określić, czy: pociąg seksualny do płci męskiej/ żeńskiej/ do obu/ do żadnej

302.6 Zaburzenie tożsamości płciowej, bliżej nie określone

302.9 Zaburzenie seksualne, bliżej nie określone Zaburzenia odżywiania się

307.1 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) Określić typ: restryktyjny, z objadaniem się, z przeczyszczaniem się

307.51 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) Określić typ: z przeczyszczaniem się/ bez przeczyszczania się

307.50 Zaburzenie odżywiania się, bliżej nie określone Zaburzenia snu

 

PIERWOTNE ZABURZENIA SNU Dyssomnie

307.42 Bezsenność pierwotna

307.44 Hipersomnia pierwotna Określić, czy nawracająca

347 Narkolepsja

780.59 Zaburzenia snu związane z oddychaniem

307.45 Zaburzenia snu związane z rytmem dobowym Określić typ: z opóźnioną fazą snu/ ze zmianą strefy czasu/ z pracą zmianową/ nieokreślony

307.47 Dyssomnia, bliżej nie określona Parasomnie

307.47 Koszmary nocne

307.46 Lęk nocny

307.46 Sennowłóctwo (somnambulizm)

307.47 Parosomnia, bliżej nie określona

 

ZABURZENIA SNU ZWIĄZANE Z INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

307.42 Bezsenność związana z ... (wymienić zaburzenie z osi I lub II)

307.44 Hipersomnia związana z ... (wymienić zaburzenie z osi I lub II)

 

INNE ZABURZENIA SNU

780.xx Zaburzenie snu spowodowane ...(wymienić czynnik somatyczny) .52 Postać z bezsennością .54 Postać z hipersomnią .59 Postać z parasomnią .59 Postać mieszana

——.— Zaburzenie snu wywołane substancją (kodować jako zaburzenia związane z substancjami) Określić postać: z bezsennością/ z hipersomnią/ z parasomnią/ mieszana Określić, czy początek podczas zatrucia/ po odstawieniu substancji Zaburzenia kontroli impulsów nie ujęte w innym miejscu

312.34 Zaburzenie eksplozywne okresowe

312.32 Kleptomania

312.33 Piromania

312.31 Hazard patologiczny

312.39 Trichotilomania

312.30 Zaburzenie kontroli impulsów, bliżej nie określone Zaburzenia adaptacyjne

309.xx Zaburzenie adaptacyjne .0 Z obniżeniem nastroju .24 Z lękiem .28 Mieszane z obniżeniem nastroju i lękiem .3 Z zaburzeniem zachowania .4 Mieszane z zaburzeniem emocji i zachowania .9 Nieokreślone Zaznacz: ostre czy przewlekłe Zaburzenia osobowości Uwaga: koduje się je na osi II

301.0 Zaburzenie paranoidalne osobowości

301.20 Zaburzenie schizoidalne osobowości

301.22 Zaburzenie schizotypowe osobowości

301.7 Zaburzenie antyspołeczne osobowości

301.83 Zaburzenie graniczne osobowości

301.50 Zaburzenie histrioniczne osobowości

301.81 Zaburzenie narcystyczne osobowości

301.82 Zaburzenie unikające osobowości

301.6 Zaburzenie zależne osobowości

301.4 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne osobowości

301.9 Zaburzenie osobowości, bliżej nie określone Inne stany, które mogą być przedmiotem zainteresowania lekarza

 

CZYNNIKI PSYCHICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN SOMATYCZNY

316 ... (określony czynnik psychiczny) ... wpływający na ... (wymienić schorzenie somatyczne) Wybrać nazwę odpowiednią do rodzaju czynnika: Zaburzenie psychiczne wpływające na stan somatyczny

Cechy osobowości lub sposób radzenia sobie wpływające na stan somatyczny

Niewłaściwe zachowania zdrowotne wpływające na stan somatyczny

Zmiany fizjologiczne wywołane stresem wpływające na stan somatyczny

Inne i nieokreślone czynniki psychiczne wpływające na stan somatyczny

 

ZABURZENIA RUCHOWE POLEKOWE

332.1 Parkinsonizm neuroleptyczny

333.92 Złośliwy zespół neuroleptyczny

333.7 Ostra dystonia neuroleptyczna

333.99 Ostra akatyzja neuroleptyczna

333.82 Późna dyskineza neuroleptyczna

333.1 Drżenie posturalne polekowe

333.90 Zaburzenie ruchowe polekowe, bliżej nie określone

 

INNE ZABURZENIE POLEKOWE

995.2 Działanie niepożądane leku, bliżej nie określone

 

PROBLEMY DOTYCZĄCE RELACJI Z INNYMI OSOBAMI

V61.9 Trudności relacji związane z zaburzeniem psychicznym lub ze schorzeniem somatycznym

V61.20 Trudności relacji rodziców z dzieckiem

V61.10 Trudności relacji partnerskiej

V61.8 Trudności relacji rodzeństwa

V62.81 Trudności relacji , bliżej nie określone

 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z MALTRETOWANIEM, WYKORZYSTYWANIEM LUB ZANIEDBANIEM

V61.21 Znęcanie się fizyczne nad dzieckiem

V61.21 Wykorzystywanie seksualne dziecka

——.— Znęcanie się fizyczne nad osobą dorosłą

V61.12 (jeśli przez partnera)

V62.83 (jeśli przez inną osobę, nie partnera)

——.— Wykorzystywanie seksualne osoby dorosłej

V61.12 (jeśli przez partnera)

V62.83 (jeśli przez inną osobę, nie partnera)

 

DODATKOWO INNE STANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA LEKARZA

V15.81 Niepodporządkowanie się wymaganiom leczenia

V65.2 Symulacja

V71.01 Zachowanie antyspołeczne osoby dorosłej

V71.02 Zachowanie antyspołeczne dziecka lub adolescenta

V62.89 Ograniczona sprawność intelektualna (Uwaga: to rozpoznanie koduje się na osi II).

780.9 Pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem

V62.82 Żałoba

V62.3 Trudności w nauce

V62.2 Kłopoty w pracy

313.62 Trudności dotyczące tożsamości

V62.89 Problemy dotyczące życia religijnego i duchowego

V62.4 Trudności w akulturacji

V62.89 Kryzys związany z etapem życia Dodatkowe kody

300.9 Nieokreślone zaburzenie psychiczne (niepsychotyczne)

V71.09 Bez rozpoznania na osi I

799.9 Rozpoznanie na osi I odłożone na później

V71.09 Bez rozpoznania na osi II

799.9 Rozpoznanie na osi II odłożone na później

 

Źródło: Kaplan H. I., Sadock B. J., Sadock V. A. "Psychiatria kliniczna". Wyd. II polskie, pod red. S. Sidorowicza; Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004, strony 513-522.