Warszawa Centrum:

Gabinet HELP MEDICAL
ul. Marszałkowska 58 lok. 56

tel. 732877366 lub 732877004

 

Warszawa Ochota:

Centrum Medyczne "Przy Parku"
ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
tel. 503784910

Aktualności
A A A

Tagi

 • Psycholog Wojciech Wypler

  Zajmuję się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią.

   

  Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (a także studiów podyplomowych na UW i ALK), uczestniczyłem w wielu szkoleniach i treningach z pomocy psychologicznej oraz psychoterapii krótkoterminowej. Jestem uczestnikiem szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych.

   

  Pracowałem z osobami zdrowymi (m.in. w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz innych warszawskich poradniach) jak również z osobami cierpiącymi z powodu poważnych zaburzeń i chorób psychicznych (w Szpitalu Tworkowskim a także na etapie ich aktywizacji zawodowej w Stowarzyszeniu "Pomost", praca z dziećmi i młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii). Zajmowałem się także psychologicznym przygotowaniem pracowników służb specjalnych do wykonywanych przez nich zadań.

   

  Do gabientu zapraszam osoby przeżywające kryzysy, niepokój, zagubienie czy rozbicie lub specyficzne problemy dotyczące

  • samotności, nieśmiałości, apatii, poczucia wyobcowania
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem
  • niskiego poczucie własnej wartości
  • smutku, bezsilności, bezradności, niezadowolenia z życia
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • trudności dotyczących nauki, pracy i życia zawodowego
  • przeżywania żałoby, choroby, śmierci lub straty
  • kryzysów w związkach
  • zdrady i życia po zdradzie +więcej

   

  Obecnie przyjmuję pacjentów w dwóch miejscach w Warszawie:

  • Gabinet HELP MEDICAL (Warszawa Centrum - ul. Marszałkowska 58 lok. 56, tel. 732877366 lub 732877004)
  • Centrum Medyczne Przy Parku (Warszawa Ochota / Wola, tel. 503784910)

  Wojciech Wypler - ZnanyLekarz.pl

   

  Jestem wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. przedmioty psychologia kliniczna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego, wiarygodność w relacjach interpersonalnych) a także wykładowcą na studiach podyplomowych "Psychologia w biznesie" Instytutu Psychologii PAN, prowadzę również treningi psychologiczne i szkolenia biznesowe, jestem powoływany przez sądy jako biegły z zakresu psychologii.

   

  We wrześniu tego roku, nakładem wydawnictwa "Muza", ukazał się mój poradnik dotyczący zdrady oraz kłamstwa i oszustwa w bliskich związkach. Obecnie pracuję nad poradnikiem o miłości i tworzeniu związków.

 • info dsm-iv

  KLASYFIKACJA DSM-IV-TR - wyłącznie dla celów informacyjnych

   

  Zaburzenia zwykle rozpoznawane po raz pierwszy w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i dojrzewania

  UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

  317 Upośledzenie umysłowe lekkie

  318.0 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

  318.1 Upośledzenie umysłowe znaczne

  318.2 Upośledzenie umysłowe głębokie

  319 Upośledzenie umysłowe bez określania stopnia

   

  ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

  315.00 Zaburzenie umiejętności czytania

  315.1 Zaburzenie umiejętności matematycznych

  315.2 Zaburzenie umiejętności pisania

  315.9 Zaburzenie uczenia się, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIE CZYNNOŚCI RUCHOWYCH

  315.4 Zaburzenie rozwojowe koordynacji

   

  ZABURZENIA KOMUNIKOWANIA SIĘ

  315.31 Zaburzenie ekspresji mowy

  315.32 Zaburzenie mieszane rozumienia i ekspresji mowy

  315.39 Zaburzenie fonologiczne mowy

  307.0 Jąkanie się

  307.9 Zaburzenie komunikowania się, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ROZWOJOWE CAŁOŚCIOWE

  299.00 Zaburzenie autystyczne

  299.80 Zaburzenie Retta

  299.10 Zaburzenie dezintegracyjne dziecięce

  299.80 Zaburzenie Aspergera

  299.80 Zaburzenie rozwojowe całościowe, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA Z DEFICYTEM UWAGI I NIEPRAWIDŁOWYM ZACHOWANIEM

  314,xx (należy wstawić dokładny kod z przytoczonych poniżej) Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi .01 Postać złożona .00 Postać z przewagą zaburzenia uwagi .01 Postać z przewagą nadruchliwości i impulsywności

  314.9 Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi, bliżej nie określone

  312.xx Zaburzenie zachowania .81 Postać z początkiem w okresie dzieciństwa .82 Postać z początkiem w okresie dojrzewania .89 Postać z początkiem, bliżej nie określone

  313.81 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze

  312.9 Zaburzenie zachowania , bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ODŻYWIANIA OKRESU NIEMOWLĘCEGO I WCZESNEGO DZIECIŃSTWA

  307.52 Picia

  307.53 Zaburzenie przeżuwania

  307.59 Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie

   

  ZABURZENIA TIKOWE

  307.23 Zaburzenie Tourette'a

  307.22 Zaburzenie tikowe przewlekłe ruchowe i głosowe

  307.21 Zaburzenie tikowe przemijające

  307.20 Zaburzenie tikowe, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA WYDALANIA

  ——.— Zanieczyszczanie się kałem

  787.6 Z zaparciem i nietrzymaniem z powodu przepełnienia

  307.7 Bez zaparcia i nietrzymania z powodu przepełnienia

  307.6 Moczenie mimowolne (nie spowodowane chorobą somatyczną)

   

  INNE ZABURZENIA OKRESU NIEMOWLĘCTWA, DZIECIŃSTWA I DOJRZEWANIA

  309.21 Zaburzenie lękowe separacyjne

  313.12 Mutyzm wybiórczy

  313.89 Zaburzenie przywiązania reaktywne w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie

  307.3 Zaburzenie ruchowe stereotypowe

  313.9 Zaburzenie okresu niemowlęctwa, dzieciństwa lub dojrzewania, bliżej nie określone Majaczenie, otępienie, zaburzenia amnestyczne i inne zaburzenia poznawcze

   

  MAJACZENIE 293.0 Majaczenie spowodowane ... (wymienić schorzenie)

  ——.— Majaczenie spowodowane zatruciem substancją (uwzględnić specjalne kody dla zaburzeń związanych z używaniem substancji)

  ——.— Majaczenie spowodowane odstawieniem substancji (uwzględnić specjalne kody dla zaburzeń związanych z używaniem substancji)

  ——.— Majaczenie spowodowane licznymi przyczynami (kodować odrębnie dla każdej przyczyny)

  780.09 Majaczenie, bliżej nie określone

   

  OTĘPIENIE

  294.xx Otępienie Alzheimera o wczesnym początku (także kodować 331.0 jako chorobę Alzheimera na osi III) .10 bez zakłóceń zachowania .11 z zakłóceniami zachowania 290.xx Otępienie naczyniowe .40 niepowikłane .41 powikłane majaczeniem .42 powikłane urojeniami .43 powikłane obniżeniem nastroju Określić dokładnie, gdy występują zakłócenia zachowania. Kodować zarówno występowanie, jak i niewystępowanie zakłóceń zachowania piątą cyfrą w rubryce Otępienie spowodowane chorobą somatyczną. 0 = bez zakłóceń zachowania 1 = z zakłóceniami zachowania

  294.1 x Otępienie spowodowane zakażeniem HIV (kodować także 042 na osi III)

  294.1 x Otępienie spowodowane urazem głowy (kodować także 854.00 uraz głowy na osi III)

  294,1 x Otępienie spowodowane chorobą Parkinsona (kodować także 332.0 chorobę Parkinsona na osi III)

  294.1x Otępienie spowodowane chorobą Huntingtona (kodować także 333.4 chorobę Huntingtona na osi III)

  294.1 x Otępienie spowodowane chorobą Picka (kodować także 331.1 chorobę Picka na osi III)

  294.1 x Otępienie spowodowane chorobą Creutzfeldta-Jakoba (kodować także 046.1 choroba Creutzfeldta-Jakoba na osi III)

  294.1 x Otępienie spowodowane ... (wskazać chorobę somatyczną nie wymienioną wcześniej; kodować także chorobę somatyczną na osi III)

  ——.— Otępienie uporczywe spowodowane przez substancję (uwzględnić zaburzenia związane z substancjami przy szczegółowym kodowaniu)

  ——.— Otępienie spowodowane wieloma przyczynami (kodować każdą przyczynę osobno).

  294.8 Otępienie, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA AMNESTYCZNE

  294.0 Zaburzenie amnestyczne spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) Określić: przemijające czy przewlekłe ——.— Przewlekłe zaburzenie amnestyczne spowodowane przez substancję (przy szczegółowym kodowaniu uwzględnić zaburzenia związane z substancjami)

  294.8 Zaburzenie amnestyczne , bliżej nie określone

   

  INNE ZABURZENIA POZNAWCZE

  294.9 Zaburzenie poznawcze , bliżej nie określone Zaburzenia psychiczne spowodowane różnymi chorobami nie wymienione w innym miejscu

  293.89 Zaburzenie katatoniczne spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną)

  310.1 Zmiany osobowości spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) Określić postać: postać z labilnością emocji/postać z rozhamowaniem/ postać z agresją/ postać paranoidalna/ postać z apatią/ inna postać/ postać mieszana/ postać bliżej nie określona

  293.9 Zaburzenie psychiczne, bliżej nie określone spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) Zaburzenia związane z używaniem substancji Poniżej ujęto zależność od substancji a - z zależnością fizyczną/ bez zależności fizycznej b - wczesna pełna remisja/ wczesna częściowa remisja/ utrwalona pełna remisja/ utrwalona częściowa remisja c - w otoczeniu nadzorowanym d - podczas leczenia agonistami Poniższy wykaz uwzględnia zaburzenia wywołane przez substancje: z - z początkiem w czasie zatrucia/ o - z początkiem w okresie odstawienia substancji

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z ALKOHOLEM

  Zaburzenia używania alkoholu

  303.90 Zależność od alkoholu, a,b,c

  305.00 Nadużywanie alkoholu

  Zaburzenia wywołane alkoholem

  303.00 Zatrucie alkoholem

  291.81 Odstawienie alkoholu (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  291.0 Majaczenie alkoholowe intoksykacyjne

  291.0 Majaczenie alkoholowe odstawienne

  291.2 Otępienie alkoholowe utrwalone

  291.1 Zaburzenie amnestyczne alkoholowe utrwalone

  291.x Zaburzenie psychotyczne alkoholowe .5 z urojeniami, z, o .3 z omamami, z,o

  291.89 Zaburzenie nastroju alkoholowe, z, o

  291.89 Zaburzenie lękowe alkoholowe, z, o

  291.89 Dysfunkcja seksualna alkoholowa, z

  291.89 Zaburzenie snu alkoholowe, z, o

  291.9 Zaburzenie związane z alkoholem, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z AMFETAMINĄ I SUBSTANCJAMI DO NIEJ PODOBNYMI

  Zaburzenie używania amfetaminy

  304.40 Zależność od amfetaminy, a, b, c

  305.70 Nadużywanie amfetaminy

  Zaburzenia wywoływane przez amfetaminę

  292.89 Zatrucie amfetaminą (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  292.0 Zespół odstawienia amfetaminowy

  292.81 Majaczenie amfetaminowe intoksykacyjne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne amfetaminowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.84 Zaburzenie nastroju amfetaminowe, z, o

  292.89 Zaburzenie lękowe amfetaminowe, z

  292.89 Dysfunkcja seksualna amfetaminowa, z

  292.89 Zaburzenie snu wywołane, amfetaminowe, z, o

  292.9 Zaburzenie amfetaminowe, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z KOFEINĄ

  Zaburzenia wywoływane przez kofeinę

  305.90 Zatrucie kofeiną

  292.89 Zaburzenie lękowe kofeinowe, z

  292.89 Zaburzenie snu kofeinowe, z

  292.9 Zaburzenie związane z kofeiną, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z KONOPIAMI

  Zaburzenia używania konopi

  304.30 Zależność od konopi, a, b, c

  305.20 Nadużywanie konopi

  Zaburzenia wywoływane przez konopie

  292.89 Zatrucie konopiami (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  292.81 Majaczenie konopiowe intoksykacyjne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne konopiowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.89 Zaburzenie lękowe konopiowe

  292.9 Zaburzenie konopiowe, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z KOKAINĄ

  Zaburzenia używania kokainy

  304.20 Zależność od kokainy, a, b, c

  305.60 Nadużywanie kokainy

  Zaburzenia wywoływane przez kokainę

  292.89 Zatrucie kokainą (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  292.0 Zespół odstawienia kokainowy

  292.81 Majaczenie kokainowe intoksykacyjne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne kokainowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.84 Zaburzenie nastroju kokainowe, z, o

  292.89 Zaburzenie lękowe kokainowe, z, o

  292.89 Dysfunkcja seksualna kokainowa, z

  292,89 Zaburzenie snu kokainowe, z, o

  292.9 Zaburzenie związane z kokainą, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z HALUCYNOGENAMI

  Zaburzenia używania halucynogenów

  304.50 Zależność od halucynogenu, b, c

  305.30 Nadużywanie halucynogenów

  Zaburzenia wywoływane przez halucynogeny

  292.89 Zatrucie halucynogenem

  292.89 Uporczywe zaburzenie spostrzegania wywołane halucynogenem (przebłyski)

  292.81 Majaczenie halucynogenne intoksykacyjne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne halucynogenne .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.84 Zaburzenie nastroju halucynogenne, z

  292.89 Zaburzenie lękowe halucynogenne, z

  292.9 Zaburzenie halucynogenne, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJAMI WZIEWNYMI

  Zaburzenia używania substancji wziewnych

  304.60 Zależność od substancji wziewnej, b, c

  305.90 Nadużywanie substancji wziewnej

  Zaburzenia wywoływane substancjami wziewnymi

  292.89 Zatrucie substancją wziewną

  292.81 Majaczenie wywołane substancją wziewną intoksykacyjne

  292.82 Otępienie utrwalone wywołane przez substancję wziewną

  292.xx Zaburzenie psychotyczne wywołane substancją wziewną .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.84 Zaburzenie nastroju wywołane substancją wziewną, z

  292.89 Zaburzenie nastroju wywołane substancją wziewną, z

  292.9 Zaburzenie wywołane substancją wziewną , bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z NIKOTYNĄ

  Zaburzenia używania nikotyny

  305.1 Zależność od nikotyny, a, b

  Zaburzenie wywołane nikotyną

  292.0 Zespół odstawienia nikotynowy

  292.9 Zaburzenie nikotynowe, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z OPIATAMI

  Zaburzenia używania opiatów

  304.00 Zależność od opiatów, a, b, c, d

  305.50 Nadużywanie opiatów

  Zaburzenia wywoływane przez opiaty

  292.89 Zatrucie opiatam (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  292.0 Zespół odstawienia opiatowy

  292.81 Majaczenie opiatowe intoksykacyjne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne opiatowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.84 Zaburzenie nastroju opiatowe, z

  292.89 Dysfunkcja seksualna opiatowa, z

  292.89 Zaburzenie snu opiatowe, z,o

  292.9 Zaburzenie związane z opłatami, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z FENCYKLIDYNĄ (I SUBSTANCJAMI DO NIEJ PODOBNYMI)

  Zaburzenia używania fencyklidyny

  304.60 Zależność od fencyklidyny, b, c

  305.90 Nadużywanie fencyklidyny

  Zaburzenia wywoływane fencyklidyną

  292.89 Zatrucie fencyklidyną (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  292.81 Majaczenie fencyklidynowe intoksykacyjne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne fencyklidynowe .11 z urojeniami, z .12 z omamami, z

  292.84 Zaburzenie nastroju fencyklidynowe, z

  292.89 Zaburzenie lękowe fencyklidynowe, z

  292.9 Zaburzenie związane z fencyklidyną, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z LEKAMI USPOKAJAJĄCYMI, NASENNYMI l PRZECIWLĘKOWYMI

  Zaburzenia używania leków uspokajających, nasennych i przedwiekowych

  304.10 Zależność od leków uspokajających, nasennych lub przedwiekowych, a, b, c

  305.40 Nadużywanie leków uspokajających, nasennych lub przedwiekowych

  Zaburzenia wywoływane przez leki uspokajające, nasenne i przedwiekowe

  292.89 Zatrucie

  292.0 Zespót odstawienia leków uspokajających, nasennych lub przedwiekowych (określić, czy: z zaburzeniami spostrzegania)

  292.81 Majaczenie intoksykacyjne

  292.81 Majaczenie odstawienne

  292.82 Otępienie utrwalone

  292.83 Zaburzenie amnestyczne

  292.xx Zaburzenie psychotyczne .11 z urojeniami, z, o .12 z omamami, z, o

  292.84 Zaburzenie nastroju, z, o

  292.89 Zaburzenie lękowe, o

  292.89 Dysfunkcja seksualna, z

  292.89 Zaburzenie snu, z, o

  292.9 Zaburzenie związane z lekami uspokajającymi, nasennymi lub przeciwlękowymi, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIE ZWIĄZANE Z WIELOMA SUBSTANCJAMI

  304.80 Zależność od wielu substancji, a, b, c, d

   

  ZABURZENIA ZWIĄZANE Z INNYMI (LUB NIEZNANYMI) SUBSTANCJAMI

  Zaburzenia używania innych (lub nieznanych) substancji

  304.90 Zależność, a, b, c, d

  305.90 Nadużywanie innej (lub nieznanej) substancji

  Zaburzenia wywoływane przez inne (lub nieznane) substancje

  292.89 Zatrucie (zaznaczyć zaburzenia spostrzegania, jeśli obecne)

  292.0 Zespół odstawienia

  292.81 Majaczenia

  292.82 Otępienie utrwalone

  292.83 Zaburzenie amnestyczne utrwalone

  292.xx Zaburzenie psychotyczne .11 z urojeniami, z, o .12 z omamami, z, o

  292.84 Zaburzenie nastroju, z, o

  292.89 Zaburzenie lękowe, z, o

  292.89 Dysfunkcja seksualna, z

  292.89 Zaburzenie snu, z, o

  292.9 Zaburzenie związane z substancją inną (lub nieznaną), bliżej nie określone

  Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

  295.xx Schizofrenia Poniżej przedstawiona klasyfikacja długotrwałego przebiegu odnosi się do wszystkich podtypów schizofrenii: Epizodyczny z objawami resztkowymi między epizodami (zaznaczyć, czy z wyraźnymi objawami negatywnymi) Epizodyczny bez objawów resztkowych między epizodami ciągłymi (zaznaczyć, czy z wyraźnymi objawami negatywnymi) Pojedynczy epizod z częściową remisją (zaznaczyć, czy z wyraźnymi objawami negatywnymi) / pojedynczy epizod z pełną remisją Przebieg inny lub nieokreślony .30 Postać paranoidalna .10 Postać zdezorganizowana .20 Postać katatoniczna .90 Postać niezróżnicowana .60 Postać rezydualna

  295.40 Zaburzenie podobne do schizofrenii Określić, czy z cechami rokującymi: pomyślnie/niepomyślnie

  295.70 Zaburzenie schizoafektywne Określić posłać: dwubiegunowa/ depresyjna

  297.1 Zaburzenie urojeniowe Określić postać: erotomaniczna, wielkościowa, z urojeniami zazdrości, prześladowcza, hipochondryczna, mieszana, nieokreślona

  298.8 Zaburzenie psychotyczne krótkotrwałe Zaznaczyć, czy początek z udziałem silnych stresorów, bez silnych stresorów, w okresie poporodowym

  297.3 Zaburzenie psychotyczne indukowane

  293.xx Zaburzenie psychotyczne spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną) .81 z urojeniami .82 z omamami

  ——.— Zaburzenie psychotyczne wywołane substancją (zastosować kod przeznaczony dla zaburzeń związanych z substancjami). Określić, czy początek zaburzenia podczas zatrucia, czy wkrótce po odstawieniu substancji.

  298.9 Zaburzenie psychotyczne, bliżej nie określone Zaburzenia nastroju Kodować nasilenie piątą cyfrą na podstawie aktualnego stanu zaburzenia depresyjnego dużego lub zaburzenia dwubiegunowego I: 1 = łagodne 2 = umiarkowane 3 = ciężkie bez objawów psychotycznych 4 = ciężkie z objawami psychotycznymi. Zaznaczyć, czy objawy psychotyczne zgodne/ niezgodne z nastrojem 5 = częściowa remisja 6 = petna remisja 0 = nieokreślone Poniższe określenia stosuje się albo do aktualnego, albo do ostatnio przebytego epizodu zaburzeń nastroju: a - ciężki/ psychotyczny/ w remisji/ b - przewlekły/ c - z objawami katatonicznymi/ d - z objawami melancholicznymi/ e - z cechami nietypowymi/ f - z początkiem po porodzie. Poniższe określenia stosuje się do zaburzeń nastroju następująco: g - z pełną lub niepełną remisją w okresach między epizodami/ h - z przebiegiem sezonowym/ i - z szybką zmianą faz

   

  ZABURZENIA DEPRESYJNE

  296.xx Zaburzenie depresyjne duże .2x Pojedynczy epizod, a, b, c, d, e, f .3x Nawracające, a, b, c, d, e, f, g, h

  300.4 Zaburzenie dystymiczne Zaznaczyć początek: wczesny/ późny. Określić, czy występują cechy nietypowe

  311 Zaburzenie depresyjne, bliżej nie określone

   

  ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE

  296.xx Zaburzenie dwubiegunowe I .0x Pojedynczy epizod manii, a, c, f Zaznaczyć, jeśli obraz mieszany .40 Ostatni/ obecny epizod hipomanii, g, h, i .4x Ostatni/ obecny epizod manii, a, c, f, g, h, i .6x Ostatni/ obecny epizod mieszany, a, c, f, g, h, i .5x Ostatni/ obecny epizod depresji, a, b, c, d, e, f, g, h, i .7 Ostatni/ obecny epizod nieokreślony, g, h, i

  296.89 Zaburzenie dwubiegunowe II, a, b, c, d, e, f, g, h, i Określić obecny lub ostatni epizod: hipomania, depresja

  301.13 Zaburzenie cyklotymiczne

  296.80 Zaburzenie dwubiegunowe, bliżej nie określone

  293.83 Zaburzenie nastroju spowodowane ... (wymienić chorobę somatyczną). Określić postać: z objawami depresyjnymi/ obraz podobny do dużej depresji/ z objawami manii/ z objawami mieszanymi

  ——.— Zaburzenie nastroju wywołane substancją (kodować jak zaburzenie związane z substancjami). Określić postać: z objawami depresyjnymi/ z objawami maniakalnymi/ z objawami mieszanymi. Określić, czy początek podczas zatrucia czy po odstawieniu substancji

  296.90 Zaburzenie nastroju , bliżej nie określone Zaburzenia lękowe

  300.01 Zaburzenie paniczne bez agorafobii

  300.21 Zaburzenie paniczne z agorafobią

  300.22 Agorafobią bez zaburzenia panicznego w wywiadzie

  300.29 Fobia specyficzna Określić, czy uogólniona

  300.3 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne Zaznaczyć, czy z małym wglądem

  309.81 Zaburzenie stresowe pourazowe Zaznaczyć, czy: ostre/przewlekłe Zaznaczyć, czy z opóźnionym początkiem

  308.3 Zaburzenie stresowe ostre

  300.02 Zaburzenie lękowe uogólnione

  293.8 Zaburzenie lękowe spowodowane... (wymienić schorzenie somatyczne) Określić, czy: lęk uogólniony/ z napadami paniki/ z objawami obsesyjno-kompulsyjnymi

  --.- Zaburzenie lękowe wywołane substancją (kodować jak zaburzenie związane z substancjami). Określić, czy: z lękiem uogólnionym/z napadami paniki/ z objawami obsesyjno--kompulsyjnymi/ z objawami fobii. Określić, czy początek zaburzenia podczas zatrucia, czy po odstawieniu substancji

  300.00 Zaburzenie lękowe , bliżej nie określone Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatoformiczne) 300.81 Zaburzenie somatyzacyjne 300.82 Zaburzenie somatyzacyjne niezróżnicowane

  300.11 Zaburzenie konwersyjne Określić postać: z objawami ruchowymi/ z objawami ze strony narządów zmysłów/ z rzekomymi napadami padaczkowymi i drgawkami/ z objawami mieszanymi

  307.xx Zaburzenie bólowe .80 związane z czynnikami psychicznymi .89 związane jednocześnie z czynnikami psychicznymi i schorzeniem somatycznym Zaznaczyć: ostre/ przewlekłe

  300.7 Hipochondria Zaznaczyć, jeśli z małym wglądem

  300.7 Zaburzenie somatyczne dysmorficzne

  300.82 Zaburzenie pod postacią somatyczną , bliżej nie określone Zaburzenia pozorowane

  300.xx Zaburzenie pozorowane .16 z przewagą psychopatologicznych objawów podmiotowych i przedmiotowych .19 z przewagą fizykalnych objawów podmiotowych i przedmiotowych .19 z razem występującymi psychopatologicznymi i fizykalnymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi

  300.19 Zaburzenie pozorowane, bliżej nie określone Zaburzenia dysocjacyjne

  300.12 Amnezja dysocjacyjna

  300.13 Fuga dysocjacyjna

  300.14 Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości

  300.6 Zaburzenie depersonalizacyjne

  300.15 Zaburzenie dysocjacyjne, bliżej nie określone Zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej

   

  DYSFUNKCJE SEKSUALNE Poniższe określenia odnoszą się do każdej pierwotnej dysfunkcji seksualnej: Postać wrodzona/ postać nabyta; Postać uogólniona/ postać sytuacyjna; Spowodowana czynnikami psychicznymi/ spowodowana różnymi czynnikami działającymi razem Zaburzenia pożądania seksualnego

  302.71 Osłabienie pożądania seksualnego

  302.79 Zaburzenie seksualne awersyjne Zaburzenia pobudzenia seksualnego

  302.71 Zaburzenie pobudzenia seksualnego u kobiety

  302.72 Zaburzenie erekcji Zaburzenia orgazmu

  320.73 Kobiece zaburzenie orgazmu

  320.74 Męskie zaburzenie orgazmu

  320.75 Wytrysk przedwczesny

  Zaburzenia seksualne bólowe

  302.76 Dyspareunia (nie spowodowana schorzeniem somatycznym)

  306.51 Pochwica (nie spowodowana schorzeniem somatycznym) Dysfunkcja seksualna spowodowana czynnikami somatycznymi

  625.8 Osłabienie pożądania seksualnego żeńskie spowodowane ... (wymienić czynnik somatyczny)

  608.89 Osłabienie pożądania seksualnego męskie spowodowane ... (wymienić czynnik somatyczny)

  607.84 Zaburzenie erekcji spowodowane ... (wymienić czynnik somatyczny)

  625.0 Dyspareunia żeńska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

  608.89 Dyspareunia męska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

  625.8 Inna dysfunkcja seksualna żeńska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

  608.89 Inna dysfunkcja seksualna męska spowodowana ... (wymienić czynnik somatyczny)

  ——.— Dysfunkcja seksualna wywołana substancją (kodować jako zaburzenia związane z substancjami) Określić, czy z osłabieniem pożądania/ z osłabieniem pobudzenia/ z zahamowaniem orgazmu/ z bólem seksualnym. Określić, czy z początkiem w czasie zatrucia

  302.70 Dysfunkcja seksualna, bliżej nie określona

   

  PARAFILIE

  302.4 Ekshibicjonizm

  302.81 Fetyszyzm

  302.89 Ocieractwo

  302.2 Pedofilia Określić, czy pociąg seksualny ukierunkowany do osób płci męskiej/ żeńskiej/ obydwu płci Określić, czy ograniczony do kazirodztwa Określić postać: wyłączna/ niewyłączna

  302.83 Masochizm seksualny

  302.84 Sadyzm seksualny

  302.3 Fetyszyzm transwestytyczny Określić, czy z niezadowoleniem z płci

  302.82 Oglądactwo

  302.9 Parafilia, bliżej nie określona ZABURZENIA TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ

  302.xx Zaburzenie tożsamości płciowej .6 u dzieci .85 w okresie dojrzewania, u dorosłych Określić, czy: pociąg seksualny do płci męskiej/ żeńskiej/ do obu/ do żadnej

  302.6 Zaburzenie tożsamości płciowej, bliżej nie określone

  302.9 Zaburzenie seksualne, bliżej nie określone Zaburzenia odżywiania się

  307.1 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) Określić typ: restryktyjny, z objadaniem się, z przeczyszczaniem się

  307.51 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) Określić typ: z przeczyszczaniem się/ bez przeczyszczania się

  307.50 Zaburzenie odżywiania się, bliżej nie określone Zaburzenia snu

   

  PIERWOTNE ZABURZENIA SNU Dyssomnie

  307.42 Bezsenność pierwotna

  307.44 Hipersomnia pierwotna Określić, czy nawracająca

  347 Narkolepsja

  780.59 Zaburzenia snu związane z oddychaniem

  307.45 Zaburzenia snu związane z rytmem dobowym Określić typ: z opóźnioną fazą snu/ ze zmianą strefy czasu/ z pracą zmianową/ nieokreślony

  307.47 Dyssomnia, bliżej nie określona Parasomnie

  307.47 Koszmary nocne

  307.46 Lęk nocny

  307.46 Sennowłóctwo (somnambulizm)

  307.47 Parosomnia, bliżej nie określona

   

  ZABURZENIA SNU ZWIĄZANE Z INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

  307.42 Bezsenność związana z ... (wymienić zaburzenie z osi I lub II)

  307.44 Hipersomnia związana z ... (wymienić zaburzenie z osi I lub II)

   

  INNE ZABURZENIA SNU

  780.xx Zaburzenie snu spowodowane ...(wymienić czynnik somatyczny) .52 Postać z bezsennością .54 Postać z hipersomnią .59 Postać z parasomnią .59 Postać mieszana

  ——.— Zaburzenie snu wywołane substancją (kodować jako zaburzenia związane z substancjami) Określić postać: z bezsennością/ z hipersomnią/ z parasomnią/ mieszana Określić, czy początek podczas zatrucia/ po odstawieniu substancji Zaburzenia kontroli impulsów nie ujęte w innym miejscu

  312.34 Zaburzenie eksplozywne okresowe

  312.32 Kleptomania

  312.33 Piromania

  312.31 Hazard patologiczny

  312.39 Trichotilomania

  312.30 Zaburzenie kontroli impulsów, bliżej nie określone Zaburzenia adaptacyjne

  309.xx Zaburzenie adaptacyjne .0 Z obniżeniem nastroju .24 Z lękiem .28 Mieszane z obniżeniem nastroju i lękiem .3 Z zaburzeniem zachowania .4 Mieszane z zaburzeniem emocji i zachowania .9 Nieokreślone Zaznacz: ostre czy przewlekłe Zaburzenia osobowości Uwaga: koduje się je na osi II

  301.0 Zaburzenie paranoidalne osobowości

  301.20 Zaburzenie schizoidalne osobowości

  301.22 Zaburzenie schizotypowe osobowości

  301.7 Zaburzenie antyspołeczne osobowości

  301.83 Zaburzenie graniczne osobowości

  301.50 Zaburzenie histrioniczne osobowości

  301.81 Zaburzenie narcystyczne osobowości

  301.82 Zaburzenie unikające osobowości

  301.6 Zaburzenie zależne osobowości

  301.4 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne osobowości

  301.9 Zaburzenie osobowości, bliżej nie określone Inne stany, które mogą być przedmiotem zainteresowania lekarza

   

  CZYNNIKI PSYCHICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN SOMATYCZNY

  316 ... (określony czynnik psychiczny) ... wpływający na ... (wymienić schorzenie somatyczne) Wybrać nazwę odpowiednią do rodzaju czynnika: Zaburzenie psychiczne wpływające na stan somatyczny

  Cechy osobowości lub sposób radzenia sobie wpływające na stan somatyczny

  Niewłaściwe zachowania zdrowotne wpływające na stan somatyczny

  Zmiany fizjologiczne wywołane stresem wpływające na stan somatyczny

  Inne i nieokreślone czynniki psychiczne wpływające na stan somatyczny

   

  ZABURZENIA RUCHOWE POLEKOWE

  332.1 Parkinsonizm neuroleptyczny

  333.92 Złośliwy zespół neuroleptyczny

  333.7 Ostra dystonia neuroleptyczna

  333.99 Ostra akatyzja neuroleptyczna

  333.82 Późna dyskineza neuroleptyczna

  333.1 Drżenie posturalne polekowe

  333.90 Zaburzenie ruchowe polekowe, bliżej nie określone

   

  INNE ZABURZENIE POLEKOWE

  995.2 Działanie niepożądane leku, bliżej nie określone

   

  PROBLEMY DOTYCZĄCE RELACJI Z INNYMI OSOBAMI

  V61.9 Trudności relacji związane z zaburzeniem psychicznym lub ze schorzeniem somatycznym

  V61.20 Trudności relacji rodziców z dzieckiem

  V61.10 Trudności relacji partnerskiej

  V61.8 Trudności relacji rodzeństwa

  V62.81 Trudności relacji , bliżej nie określone

   

  PROBLEMY ZWIĄZANE Z MALTRETOWANIEM, WYKORZYSTYWANIEM LUB ZANIEDBANIEM

  V61.21 Znęcanie się fizyczne nad dzieckiem

  V61.21 Wykorzystywanie seksualne dziecka

  ——.— Znęcanie się fizyczne nad osobą dorosłą

  V61.12 (jeśli przez partnera)

  V62.83 (jeśli przez inną osobę, nie partnera)

  ——.— Wykorzystywanie seksualne osoby dorosłej

  V61.12 (jeśli przez partnera)

  V62.83 (jeśli przez inną osobę, nie partnera)

   

  DODATKOWO INNE STANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA LEKARZA

  V15.81 Niepodporządkowanie się wymaganiom leczenia

  V65.2 Symulacja

  V71.01 Zachowanie antyspołeczne osoby dorosłej

  V71.02 Zachowanie antyspołeczne dziecka lub adolescenta

  V62.89 Ograniczona sprawność intelektualna (Uwaga: to rozpoznanie koduje się na osi II).

  780.9 Pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem

  V62.82 Żałoba

  V62.3 Trudności w nauce

  V62.2 Kłopoty w pracy

  313.62 Trudności dotyczące tożsamości

  V62.89 Problemy dotyczące życia religijnego i duchowego

  V62.4 Trudności w akulturacji

  V62.89 Kryzys związany z etapem życia Dodatkowe kody

  300.9 Nieokreślone zaburzenie psychiczne (niepsychotyczne)

  V71.09 Bez rozpoznania na osi I

  799.9 Rozpoznanie na osi I odłożone na później

  V71.09 Bez rozpoznania na osi II

  799.9 Rozpoznanie na osi II odłożone na później

   

  Źródło: Kaplan H. I., Sadock B. J., Sadock V. A. "Psychiatria kliniczna". Wyd. II polskie, pod red. S. Sidorowicza; Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004, strony 513-522.

 • Moje artykuły

  Wypler, W. (2018), Mechanizm zaprzeczania i iluzji oraz kłamstwa w psychoterapii, [w:] G. Kudlak, W. Wypler (red.), Uzależnienia i demoralizacja młodzieży. Szanse na zmianę, Warszawa, Difin.

   

  Wypler, W. (2016), Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży, [w:] G. Kudlak (red.), Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, Warszawa, Difin, 120-135.

   

  Wypler, W. (2014). Oszukiwanie podczas sprawdzianów wiedzy a samoocena i tendencja do usprawiedliwiania zachowania u studentów. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 24, 109-141.

   

  Wypler W. (2013), Samousprawiedliwianie zachowania a rozluźnianie standardów moralnych, [w:] J. Lipińska-Lokś, G. Miłkowska i A. Napadło-Kuczera (red.), Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 27 – 41.

   

  Wypler, W. (2013). Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 21, 141-164.

   

  Wypler, W. (2012). Założenia teoretyczne kwestionariusza postaw wobec prawa, pracodawcy i podstawowych norm społecznych. Prace IPSIR UW, 19, 7-30.

   

  Wypler, W. (2010). Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru uczciwości. Prace IPSIR UW, 16, 53-75.

   

  Wypler, W. (2009). Aktualne trendy w psychologicznych badaniach nad kłamstwem. Prace IPSIR UW, 14, 161 - 181.

 • Moje wypowiedzi dla mediów

  Kliknięcie w ten link przekieruje Cię do strony z moimi wypowiedziami dla mediów w serwisie rekrutacja-selekcja.pl: http://rekrutacja-selekcja.pl/wypowiedzi-dla-mediow,142.html

  

 • Kontakt - Warszawa


  Zapisy na konsultacje psychologiczne i psychterapię:

   

  Gabinet HELP MEDICAL (Warszawa Centrum)

  ul. Marszałkowska 58 lok. 56

  tel. 732877366 lub 732877004

   

  Centrum Medyczne "PRZY PARKU" (Warszawa Ochota - Wola)

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18

  tel. 503784910