Warszawa Centrum:

Gabinet HELP MEDICAL
ul. Marszałkowska 58 lok. 56

tel. 732877366 lub 732877004

 

Warszawa Gocław / Saska Kępa:

Centrum Terapii i Kreatywności
ul.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51 lok. U-6
tel. 221151687


Warszawa Ochota:

Centrum Medyczne "Przy Parku"
ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
tel. 503784910

Aktualności
A A A

Kwestionariusz NEO PI-R

Autorzy: Paul Costa, Robert McCrae

 

Popularny w praktyce doboru i oceny personelu na całym świecie kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki": 

  • Neurotyczność: Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość
  • Ekstrawertyczność: Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne
  • Otwartość na doświadczenie: Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości
  • Ugodowość: Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się
  • Sumienność: Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga