Aktualności
A A A

2 Kongres Nauk Sądowych, 20 czerwca 2015 r.

2015-03-14 09:47

MIEJSCE KONGRESU:

Auditorium Maximum

Uniwersytet Warszawski

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

DATA KONGRESU:

20 czerwca 2015r. (sobota)

 

GODZINY OBRAD:

10-18:00

 

Cele kongresu:

• dalsza integracja biegłych i rzeczoznawców,

• poprawa statusu biegłego,

• optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.

• szeroka informacja w mediach.

 

Główne tematy kongresu: godzina 10:00-15:00 Auditorium Maximum

1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.

2. Ustawa o biegłych sądowych.

3. Status biegłego w Polsce, w porównaniu do innych krajów.

 

Obrady w sekcjach: godzina 15:00 -18:00, aula B, C i D

1. prawo, nauki humanistyczne, medycyna, psychologia*

2. nauki techniczne i rolnicze

3. rzeczoznawcy

 

Karta uczestnictwa II KNS prosimy przesłać:

• najlepiej mailem: biuro@2kns.pl, lub

• Fax: 91 881 21 34, lub

• Pocztą na adres: Komitet Organizacyjny II KNS, ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin

 

Opłata konferencyjna wynosi 250zł do dnia: 20.05.2015.

Po tym terminie opłata wynosi 350zł. W opłacie tej mieści się: obiad, przerwa kawowa, materiały konferencyjne, koszty zorganizowania II KNS, wynajem sal itp.

 

Płatna przelewem na konto: 69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

 

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin

Tytuł przelewu: II KNS

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II KNS

Dr med. Jerzy Pobocha

 

Przewodniczący Rady Naukowej II KNS

prof. Tadeusz Tomaszewski

 

---

* Psychologia sądowa – dział psychologii ściśle związany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą - ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii). Istnieje też odmiana psychologii sądowej - naukowa (eksperymentalna) testująca nowe założenia psychologii, odnajdująca mechanizmy w zaistniałych już przypadkach. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest więc w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej i resocjalizacji. Psychologia sądowa obejmuje również psychologię zeznań świadków, psychologiczne orzecznictwo cywilne (ZUSowskie), postępowanie adopcyjne. Psycholog sądowy posiłkuje się także zdobyczami dziedzin pokrewnych, m.in.: kryminologii oraz kryminalistyki.

---